CONTACTE

CONTACTES 

Emili Nadal President:

Tel:    609244404
E-mail: president@proteccio-civil.org

Roberto 25 0scar 2:

Tel:    669628187
E-mail: ec3aco@gmail.com

Locals socials 

-Local situat en la 3a planta de l'Edifici "H" 8A del Turó de Gardeny i sala annexa. 
-Edifici planta baixa, que consta d'un únic local situat enfront edifici 8A del Turó de Gardeny.