Exercici REMER Àger-2011

 

Exercici REMER que es va celebrar al municipi d’Àger l’abril de 2011 i que va consistir en la búsqueda d’una balisa de rescat aeri. En l’exercici hi van participar el companys francesos d’ADRASEC.