Trobada anual amb els responsables de la Red Nacional de Radio de Emergencia, la REMER

Trobada anual amb els responsables de la Red Nacional de Radio de Emergencia, la REMER de @proteccioncivil

El 15 de desembre va tenir lloc una trobada ala Subdelegació del Govern de LLeida dels membres responsables de Remer Oscar 1, Tango 1 i Oscar 3 amb el Subdelegat del Govern a Lleida José Crespín.

Segon el Subdelegat va tenir una menció als membres de la xarxa dient” Desprenen absoluta passió per les comunicacions en un món cada cop més connectat i amb múltiples canals de comunicació. Una dedicació molt lloable. “

La trobada també es va aprofitar per fer un balanç del any i despedir el mateix amb voluntad de portar a terme nous projectes.